Munka és Pihenés/Work and Leisure

Első nap az "irodában"/First day at the "Office"


Tömeges alvás/Mass Sleeping